Mjesec: lipanj 2019.

Otvoren natječaj za stipendije Libertas Foundation

Otvoren je natječaj za stipendiranje učenika obrtničkih i deficitarnih zanimanja (kuhar, konobar, slastičar) za školsku godinu 2019./2020. koje dodjeljuje Libertas Foundation uz podršku udruge DEŠA- Dubrovnik. Libertas Foundation je udruga iseljenih Hrvata iz San Pedra, Kalifornija koja humanitarnim akcijama pomažu […]

Radionica „Blagodati prirodnog enzima“

Biootpad čini oko trećinu ukupnog kućnog otpada. Čistoća Dubrovnik d.o.o. u svrhu odvajanja ovog korisnog otpada do sada je podijelila cca 1000 vrtnih kompostera, međutim još uvijek nije pronađen odgovarajući sistem odvajanja i prikupljanja biootpada za one građane koji nemaju […]