Mjesto zajednice head

DEŠA Dubrovnik sudjeluje u projektu „Mjesto zajednice“ – projekt društveno-kulturnog centra u spomeničkom kompleksu Lazareti, koji će se provoditi u spomeničkom kompleksu Lazareti na temelju financijskih sredstava dobivenih u sklopu natječaja „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ Europskog socijalnog fonda. Projekt će se provoditi u razdoblju od prosinca 2018. do studenog 2020. godine. Zasniva se na civilno-javnom partnerstvu između Grada Dubrovnika, Dubrovačkih ljetnih igara, Art radionice Lazareti, Deše i Studentskog teatra Lero.

Projekt za cilj ima uspostavljanje društveno-kulturnog centra koji svoje djelovanje temelji na kulturnim i društvenim potrebama zajednice te vrijednostima sudioništva, uključenosti, otvorenosti, zajedništva i održivog očuvanja kulturne baštine. A kroz aktivnosti u provedbu će se uključivati druge organizacije civilnog društva, umjetničke organizacije, institucije, umjetnici i društveni djelatnici; postojeći, potencijalni i budući korisnici prostora i aktivnosti u prostoru Lazareta.“ Mjesto zajednice“ nastavlja se na projekt „Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika“ te obuhvaća i razvija brojne nove aktivnosti: od edukacija za organizacije civilnog društva, preko razvoja modela uključivanja javnosti u predlaganje, planiranje i provedbu aktivnosti u Lazaretima, istraživanja društvenog potencijala i utjecaja društveno-kulturnog centra do pripreme i provedbe participativnih kulturnih i umjetničkih aktivnosti.

Projekt Mjesto zajednice financiran je o okviru poziva Kultura u centru UP.04.2.1.04. – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2,216.373,84 kuna. Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo kulture RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Mjesto zajednice foot