logo silva“Poticanjem međugeneracijskog učenja smanjujemo socijalnu isključenosti i potičemo volontiranje”

SILVIA je projekt partnerstva 6 udruga iz Švedske (Integration För Alla), Francuske (TERA-Maison de l’Europe de la Charente), Italije (CIAPE), Portugala (Camara Municipal de Lisboa), Turske (FAAL) i Hrvatske (DEŠA – Dubrovnik). Cilj projekta je potaknuti međugeneracijski prijenos znanja i iskustava, ojačati razinu obrazovanja te spoznati osnovna građanska prava i obveze. Korisnici projekta su iskusne starije volonterke i trenutno nezaposlene mlađe žene koje nisu u procesu obrazovanja.

Projekt je započeo u rujnu 2016. i trajat će 24 mjeseca, a obuhvatit će transnacionalne sastanke, nekolicinu seminara i radionica, s ciljem razmjene dobre prakse u području međugeneracijske razmjene znanja, s posebnim naglaskom na informatička znanja, ljudska prava i mogućnosti prevladavanja međugeneracijskog jaza.

Metodologija projekta podrazumijeva prepričavanje autobiografskih iskustava koja će biti zabilježena kratkim filmovima ili pisanom riječi. Tijekom radionica, svaka žena, bez obzira na njezinu dob i socio-kulturološke uvjete, predstavljat će i učenicu i trenericu. Obje kategorije imaju slobodno vrijeme, ali i znanja i vještine koje mogu međusobno razmjeniti. Ovakvim prenošenjem znanja i jedna i druga kategorija ostvarit će mnogostruke rezultate. Metoda omogućuje ne samo primjenu onoga što žena zna, već se većinom bazira na pitanju od kuda zna, budući da autobiografsko prepričavanje potiče i izravni, emocionalni proces učenja. Metoda omogućuje svim sudionicama da sudjeluju u važnoj ulozi trenera, dovodi do pozitivnih promjena u njihovom ponašanju, pozitivno utječe na razvoj samopouzdanja i daje im priliku da razviju svoje sposobnosti, da daju svoj doprinos zajednici, izgrade vještine koje im mogu koristiti i na drugim područjima života te da budu učitelji i mentori drugima. Ovakva vrsta učenja omogućuje svim sudionicama projekta da razviju i pokažu svoja znanja i vještine, daje im smislenu ulogu u društvu koja doprinosi dobrobiti drugih. Naime, i starije osobe s iskustvom i znanjima, ali i nezaposlene mlađe osobe često su na marginama društva, zbog čega je ovaj projekt odličan primjer preveniranja socijalne isključenosti, ali i poticanja volonterstva.