Lazareti headerNaziv projekta: Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika

Prijavitelj: Grad Dubrovnik

Partneri:

 • Zavod za obnovu Dubrovnika
 • Turistička zajednica grada Dubrovnika
 • Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA
 • Deša Pro d.o.o.
 • Udruga Deša – Dubrovnik
 • Art radionica Lazareti
 • Studenstki teatar Lero
 • Folklorni ansambl Linđo
 • Dubrovačka ART udruga bez granica
 • Artur Sebastian Design

Ukupna vrijednost projekta iznosi 33.782.458,92 kuna od čega Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 25.995.571,00 kuna.

Projekt se provoditi u razdoblju od 17. studenoga 2015. godine do 17. prosinca 2018. godine.

Kratki opis projekta:

Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika osmišljen je kroz jedanaest komponenti. Projektom će se obnovit tri lađe spomeničkog kompleksa Lazareti te će se nabaviti oprema potrebna za izvođenje kulturno-turističkih programa zanimljivih lokalnom stanovništvu i turistima. Educirati će se projektni tim o upravljanju kulturnim dobrima što će osigurati kvalitetno upravljanje i financijsku i sadržajnu održivost. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik, a partnerstvo čine javne institucije, privatni i civilni sektor.

Kroz projekt će se brinuti o okolišu kroz uvođenje obnovljivih izvora energije u vanjsku rasvjetu, instalaciju 3 pametne klupe i zamjenu rasvjetnih tijela u LED rasvjetu. Projekt je prilagođen potrebama svih ljudi: educirati će se turističke vodiče o vođenju osoba s invaliditetom te će se izraditi maketa Lazareta koja će služiti slijepim osobama za doživljaj kulturne baštine.

Opći cilj projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika je unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu Grada Dubrovnika.

Specifični cilj ili svrha projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika: Grad Dubrovnik zahvaljujući obnovi i opremanju kulturno spomeničkog kompleksa Lazareti, njegovim stavljanjem u kulturno-turističku funkciju te uvezivanjem s ostalim kulturnim dobrima postaje prepoznatljiva kulturno-povijesna destinacija tijekom cijele godine te će se time stvoriti temelji za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.

Rezultati:

 1. Obnovom i opremanjem spomeničkog kompleksa Lazareti stvoriti će se svi infrastrukturni uvjeti za kvalitetno održavanje novo razvijenih i unaprijeđenih kulturno-turističkih sadržaja
 2. Razvit će se i uspostaviti kulturni, znanstveni, obrazovni i turistički sadržaj i proizvodi za posjetitelje unutar Integriranog razvojnog programa
 3. Uspostavit će se čvrsta i kvalitetna suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz turističku valorizaciju kulturne baštine
 4. Dubrovnik kao turistička destinacija biti će kvalitetno promoviran na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini

Za više informacija kontaktirajte Grad Dubrovnik ili voditeljicu projekta:

Iva Carević Peković
Voditeljica projekta
Telefon: 020 324 060
E-mail: ravnatelj@zod. hr

Ana Hilje
Administratorica projekta
Telefon: 020 638 210
E-mail: ahilje@dubrovnik.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu: www.strukturnifondovi.hr

Lazareti footer