Tehnička podrška Udrugama registriranim na području Grada Dubrovnika

Realizacija ovog projekta rezultat je suradnje Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za društvene djelatnosti s udrugama civilnog društva na području grada. Grad sufinancira projekt i sudjeluje u realizaciji, a DEŠA provodi projekt u sklopu svojih planiranih aktivnosti.

Ovim projektom želimo odgovoriti na identificirane potrebe lokalne zajednice:

  • Potrebu za edukacijom, boljom informiranošću i većim sudjelovanjem u procesima odlučivanja na lokalnoj razini

Ciljevi projekta su:

  • Informiranje, edukacija, poboljšanje organizacije rada udruga – jačanje civilnog društva

Aktivnosti i lokacije izvođenja:

  • Dijagnoza stanja, tj. razrada anketnog upitnika i njegovo popunjavanje od strane udruga kako bismo ustanovili potrebe
  • Organiziranje savjetodavne radionice ‘Otvorena vrata za udruge’ gdje bismo dva puta mjesečno ponedjeljkom imali stručno osoblje na raspolaganju za sva pitanja oko organiziranja rada udruga, vođenja, odabira kadrova, pisanja projektnih prijedloga, ispunjavanja obrazaca, pravne regulative rada udruga
  • Organiziranje stručnih radionica – informatike, komuniciranja, vođenja knjigovodstva za udruge i ostalo, ovisno o potrebama

Lokacija: Prostor DEŠA – Dubrovnik, a po potrebi teren.

Ciljna skupina:

  • Neposredni korisnici: udruge za razvoj civilnog društva Grada Dubrovnika
  • Posredni korisnici: svi članovi udruga i njihove obitelji
  • Drugi korisnici programa: građani

Očekivani rezultati programa/projekta i moguće šire koristi i pozitivne promjene:

  • Očekujemo direktno jačanje kapaciteta samih udruga, realizacija dobrih projekata, veću uspješnost udruga u njihovom djelokrugu rada te njihovo veće sudjelovanje u izgradnji civilnog društva.