Klimatski kolaž na Mljetu

U sklopu festivala Mars na Mljetu, 16. – 20.07. udruga DEŠA uz pomoć volontera održala je 3 radionice Klimatskog kolaža. Igra „Klimatski kolaž“ je inovativni pedagoški alat, osmišljen da na zabavan način široj javnosti, ali i stručnjacima, približi što je […]

Posjet Američko-hrvatskog kongresa

U DEŠI su 10.06. boravili predstavnici Američko-hrvatskog kongresa, koji su se upoznali sa radom DEŠE. U prijateljskom ozračju evocirane su uspomene na dane stvaranja udruge DEŠA u ratnim godinama  i teškim vremenima za našu domovinu. DEŠA je dobila priznanje za […]