“New Opportunities and New Approaches to increase the employability of young people with a university degree at the territory of Dubrovnik Neretva County”

( Nove mogućnosti i novi pristupi u svrhu povećanja zapošljivosti mladih osoba sa završenim fakultetom na području Dubrovačko-neretvanske županije )

Poziv: IPA IV, EuropeAid/129227/M/ACT/HR
Youth in the labour market
( Mladi na tržištu rada )

Ugovorno tijelo za Republiku Hrvatsku je Hrvatski zavod za zapošljavanje, odjel za financiranje i ugovaranje EU projekata

Nositelj projekta:
DEŠA – Dubrovnik

Partner na projektu:
COSPE – Firenze
(Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti)

Suradnik na projektu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Dubrovnik

Glavni cilj projekta:
Povećati zapošljivost nezaposlenih mladih osoba sa završenim fakultetom na području Dubrovačko – neretvanske županije

Specifičnji cilj:

  • Senzibilizirati javnost o potrebi za dodatnim obrazovanjem mladih ljudi
  • Povećati razinu znanja i vještina dugotrajno nezaposlenih mladih osoba sa završenim fakultetom
  • Poticati razvoj partnerstva i komunikacije između institucija i poslodavaca koji su uključeni u problem nezaposlenih mladih osoba

Ciljna skupina ovog projekta su:

  • dugotrajno nezaposlene (preko 1 god.) mlade osobe sa završenim fakultetom od 20 do 29 godina
  • nezaposlene mlade osobe bez radnog iskustva od 15-29 godina
  • nezaposlene mlade osobe sa nižim kvalifikacijama i vještinama od 15-24 godine

Mjesto provedbe: Dubrovačko-neretvanska županija

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Aktivnosti projekta:
1. Upravljanje projektom:
Radni sastanci projektnih partnera, Kick-off meetings, Interna evaluacija
2. Znanje stranih jezika – nužda pri zapošljavanju
Tečajevi talijanskog, njemačkog i francuskog jezika
3. Mladi i njihovo aktivno sudjelovanje u društvu – predstavnici lokalnog razvoja:
Predavanje, trening, radionica
4. Iskustva regije Toskana u rješavanju problema nezaposlenih obrazovanih mladih ljudi:
Okrugli stol, studijsko putovanje
5. Promocija i marketing projekta:
Promidžbeni materijali, web stranica, radio emisije

Projekt NONA na Facebook-u: Mladi na tržištu rada

Projekt NONA web stranica: youth-dubrovnik.com