Strategija borbe protiv nasilja u obitelji Grada Dubrovnika

Cilj projekta je izrada Nacrta Strategije za borbu protiv nasilja u obitelji.

Projekt podržava „Zaklada SOLIDARNA kroz Fond za žene u sklopu Programskih potpora za OCD-e.

Aktivnosti projekta:

  • Sinteza istraživanja „Zaštita i prava žrtava nasilja u obitelji“ (područje Dubrovačko-neretvanske županije).

 Sumiranje istraživanja koje je u tijeku te izrade sinteze istraživanja koja bi bila podloga za izradu Strategije zaštite od nasilja u obitelji Grada Dubrovnika u gradu Dubrovniku te daljnje zagovaračke aktivnosti.

Više o DEŠINOM istraživanju možete pogledati na https://desa-dubrovnik.hr/istrazivanje-zastita-i-prava-zrtava-nasilja-u-obitelji-podrucje-dubrovacko-neretvanske-zupanije/

  • Osnivanje radne skupine za izradu nacrta Strategije zaštite od nasilja u obitelji Grada Dubrovnika.

Osnivanje neformalne radne skupine za izradu nacrta Strategije zaštite od nasilja u obitelji Grada Dubrovnika. Radnu skupinu predstavljaju predstavnici različitih institucija i organizacija uključenih u sustav pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji. Radom skupine koordinira DEŠA, čiji su predstavnici također i članovi.

  • Izrada nacrta Strategije

Za provedbu i izgradnju složenog sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji, nužna je suradnja donositelja javnih ovlasti i zajednice. Ta suradnja bi trebala biti  temeljena  na dokazima,  planu provedbe te aktima kojima se regulira područje primjene s ciljem osiguranja kvalitetnog sustava podrške i pomoći žrtvama nasilja u obitelji. Smatramo da bi izradom lokalne Strategije zaštite od nasilja u obitelji te drugim predloženim aktivnostima projekta,  utjecali na bolju i efikasniju primjenu zakona te osiguranje funkcionalnijeg, i efikasnijeg sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji. Strategijom bi propisali mjere koje bi žrtvama nasilja u obitelji bile od velike pomoći prilikom izlaska iz začaranog kruga nasilja u obitelji, a stručnjacima koji se bave ovom temom bitan vodič i lokalna politika na koju bi se mogli pozvati prilikom izgradnje bolje sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji.

  • Okrugli stol/Konferencija

Za provedbu i izgradnju složenog sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji, nužna je suradnja donositelja javnih ovlasti i zajednice. Ta suradnja bi trebala biti  temeljena  na dokazima,  planu provedbe te aktima kojima se regulira područje primjene s ciljem osiguranja kvalitetnog sustava podrške i pomoći žrtvama nasilja u obitelji. Izradom lokalne Strategije zaštite od nasilja u obitelji te drugim predloženim aktivnostima projekta,  utjecali na bolju i efikasniju primjenu zakona te osiguranje funkcionalnijeg, i efikasnijeg sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji. Strategijom bi propisali mjere koje bi žrtvama nasilja u obitelji bile od velike pomoći prilikom izlaska iz začaranog kruga nasilja u obitelji, a stručnjacima koji se bave ovom temom bitan vodič i lokalna politika na koju bi se mogli pozvati prilikom izgradnje bolje sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji.