Projekt “Edukacijom do zdravlja i socijalne uključenosti” koncipiran je po načelu psiho-socijalne potpore socijalno osjetljivoj grupi, a to su nezaposlene žene (one koje su više godina na Zavodu za zapošljavanje), kao i starije osobe iz ratom uništenih područja koje su ostale same bez organizirane skrbi i njege.

Provedba projekta predviđa poticanje socijalnog uključivanja kroz edukativne programe, kao i pružanje savjetodavnih usluga korisnicima o mogućnostima ostvarivanja prava iz područja prava na rad i socijalnu skrb.

Poslije provedbe projekta, jedan dio korisnica svladat će potrebna znanja i vještine potrebne za uključivanje u tržište rada. Većina korisnica će time pomoći sebi na zdravstvenom i socijalnom planu, jer će kroz različite dostupne aktivnosti same rješavati probleme.

Za provedbu projekta bit će potrebna odgovarajuća oprema i alati. Većinu aktivnosti namjeravamo provoditi u DEŠINOM centru u Lazaretima i tek nekolicinu na ruralnim područjima Županije. U edukaciji ćemo koristiti računala i multimedijsku potporu te udžbenike za tečajeve stranih jezika, šivaće strojeve, tkalačke stanove…

Dio projekta provodit će se u ruralnim prostorima, a zbog teško dostupnih i udaljenih mjesta, potrebno nam je korištenje privatnog automobila.

Aktivnosti projekta pozitivno će utjecati na mentalno i fizičko zdravlje nezaposlenih osoba, a društvo će uštedjeti na saniranju posljedica nezaposlenosti. Također, projekt potiče na socijalno partnerstvo koje još nije zaživjelo u našoj zajednici i podiže svijest o potrebi stalnog angažmana za opće dobro.

Projekt financira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi sa 109.900,00 kn i Dubrovačko-neretvanska županija sa 17.322,00 kn.