„More opportunities through new skills“
(Novim vještinama do novih mogućnosti)

Poziv: IPA IV, Europaid/129003/M/ACT/HR
Women in the labour market
(Žene na tržištu rada)

Ugovorno tijelo za Republiku Hrvatsku je Hrvatski zavod za zapošljavanje, odjel za financiranje i ugovaranje EU projekata

Partneri na projektu:
DEŠA – Dubrovnik (nositelj projekta)
Dubrovački centar za poduzetništvo
Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Dubrovnik

Glavni cilj projekta:
Povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih žena i nezaposlenih žena iznad 40 godina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Specifičnji cilj:
Povećati radnu konkurentnost dugotrajno nezaposlenih žena i nezaposlenih žena iznad 40 godina na području Dubrovačko-neretvanske županije

Korisnici:
Dugotrajno nezaposlene žene i nezaposlene žene od 40-65 godina na području Dubrovačko-neretvanske županije (cca. 120)

Mjesto provedbe: Dubrovačko-neretvanska županija (Dubrovnik, Konavle, Dolina Neretve, Korčula)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom

Kick off meeting, kordinacijski sastanci, interna evaluacija

2. Edukacijski paket „Od ideje do realizacije“

Treninzi za poduzetništvo, sastoji se od 3 seminara u ukupnom trajanju od 15 dana, po 8 sati dnevno. Teme seminara su: Osnove poduzetništva (Legislativa, Marketing, Poslovno planiranje) – (5 dana); Računovodstvo, porezi i Financije malih poduzetnika (5 dana); Osnove informatike (5 dana), po 8 sati dnevno. Optimum 10-15 polaznika po seminaru/radionici.

3. Edukacijski paket „kako se predstaviti poslodavcu“

Uz pomoć računalnog programa „Moj izbor“ nezaposlene žene će se potaknuti na razmišljanja o novim zanimanjima, a ujedno ih i usmjeriti ka onim zanimanjima koji im po određenim sklonostima i karakteristikama i odgovaraju. Kroz radionicu će polaznice naučiti kako se piše CV, te kako se najbolje predstaviti poslodavcu kroz intervju.

4. „Tradicionalna znanja i nove vještine za samozapošljavanje“

Edukacijski paket sadržava radionicu izrade autohotnih proizvoda te jedan strani jezik (ponuditi ćemo dva te za koji bude više interesa). Tečajevi jezika traju 3 mjeseca (2 puta tjedno po 2 sata), dok radionica tradicionalnih suvenira traje 2 dana.

5. Promocija projekta i marketing

Dizajn, tiskanje i distribucija letaka i brošura

6. B2B meeting