Projekti

Program rada, u samom početku djelovanja DEŠE, bio je rukovođen drastičnom situacijom u gradu prepunom izbjeglica i prognanika. DEŠINE aktivistice bile su motivirane željom da pruže pomoć ženama koje su besciljno i traumatizirano lutale gradom, ne radeći ništa i čekajući humanitarnu pomoć. Bila je lako uočljiva potreba tih žena za bilo kakvim aktivnostima, koje bi im svratile pozornost sa njihove ponižavajuće stvarnosti. Trebalo je dakle osmisliti program u kojega bi se one mogle uključiti, kako bi se osjetile korisnima, kako bi mogle povratiti svoje dostojanstvo oslanjajući se na vlastitu kreativnost.

Svega par mjeseci nakon završetka opsade Dubrovnika 1993. godine, DEŠA je tako započela organizirano djelovanje s projektom „Psihosocijalna prilagodba i pomoć ženama – prognanicama, izbjeglicama i domaćim ženama koje su u potrebi“. U jedinoj slobodnoj sobi (ili jednoj od rijetkih praznih soba) u Hotelu Libertas, koji je bio prepun ratnih stradalnika, definiran je program rada i u tom istom skučenom prostoru projekt je bio vođen slijedećih nekoliko godina.

Od tih tragičnih poslijeratnih dana na ovamo, DEŠA je nastavila provoditi različite projekte u svrhu podrške i pomoći osobama u potrebi, obrazovanja mladih i žena, poboljšanja kvalitete života starijih osoba, poticanja malog poduzetništva usporedno i u skladu sa promicanjem održivog razvoja, ravnomjernog razvoja teritorija, uspostavljanja kontakata i održavanja prekogranične suradnje, poticanja odgovornosti i svijesti o očuvanju okoliša, utjecanja na smanjenje nezaposlenosti i socijalne isključenosti i sl.

DEŠINI projekti dijele se na:

  • Razvojne projekte – koji su okrenuti razvoju teritorija, promicanju održivog razvoja, poticanju poduzetništva, obnovi tradicije i očuvanju kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti

  • Obrazovne projekte – koji ženama, mladima pa i zainteresiranim starijim osobama pružaju mogućnost dodatnog obrazovanja, te jednako pogoduju osobnom razvoju pojedinaca, kao i smanjenju nezaposlenosti i socijalne isključenosti u lokalnoj zajednici.

  • Projekte za jačanje civilnog društva – koji  podrazumijeva aktivnosti poticanja na volonterstvo, na raznovrsna partnerstva i udruživanja, kao i na druge aktivnosti upućene na poboljšanje kvalitete življenja lokalne zajednice.

Od svog osnutka do danas DEŠA je uspješno provela 13 većih, za lokalnu zajednicu relevantnih projekata, organizirala sedam značajnih seminara, te sudjelovala na raznovrsnim skupovima u zemlji i inozemstvu, kako bi saznanja i iskustva stečena u takvim prilikama prenijela i primijenila u vlastitom programu, za dobrobit lokalne zajednice.

Osim mnogobrojnih projekata, DEŠA je organizirala niz seminara, radionica i okruglih stolova kroz koje smo rješavali probleme u zajednici te nam pružaju mogućnost jačanja društvene svijesti i izgradnje lokalne zajednice. Teme koje su redovito i kontinuirano obrađivane  uključuju zdravlje i prevenciju, komunikaciju u zajednici, društvenu odgovornost poslovnih subjekata, usporedbu poduzetničkih iskustava, ruralni turizam, poduzetništvo za žene i mlade, jamstvene fondove za mlade poduzetnike i dr.)
Predavanja u sklopu projekta “Centar za dogovorni turizam jadranske regije”
Radionica u sklopu projekta “Kampanja podizanja svijesti o potrebi i važnosti volonterstva”
Radionice džema u sklopu projekta “Džem od dubrovačke ljute naranče”
Radni sastanak u sklopu projekta “Centar za odgovorni turizam jadranske regije”