Danas u Dubrovačko–neretvanskoj županiji organizacije civilnog društva djeluju više reprezentativno, a manje lobistički i participativno u razvoju demokracije.

Poticaj za provođenje ovog projekta dolazi iz kritične mase nevladinih organizacija, profesionalnih društava, umjetničkih radionica, nezavisnih medija i lokalnih institucija koje se prepoznaju kao sastavni dio civilnog društva.

S obzirom na DEŠINU specifičnu poziciju u lokalnoj zajednici te dosadašnja iskustva u mobilizaciji, organiziranju i pružanju tehničke pomoći za razvoj civilnog društva, ovaj projekt planiramo provesti iz same zajednice i za zajednicu, u nadi da ćemo time unaprijediti poziciju koju lokalna zajednica ima u razvoju hrvatske građanske kulture, kao i kulture demokracije općenito.

Problemi koje smo identificirali unutar lokalne zajednice, koji nas se velikim djelom dotiču, odnose se na nemogućnost dulje održivosti lokalnih predstavnika civilnog društva, nedovoljnu sposobnost zastupanja interesa odabrane grupe u kontaktu s političkom i ekonomskom reprezentacijom, kao i na nedostatak partnerskih odnosa u zajednici.

Preko anketa, razgovora s građanima i udrugama, korisnicima naših radionica, jednako kao i s predstavnicima lokalnih institucija, došli smo do spoznaje da bez dostatne edukacije, nevladine organizacije i njihovi lokalni partneri nisu u potpunosti svjesni potencijala koji imaju u izgradnji civilnog društva.

Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva sa 120.000,00 kn te Grad Dubrovnik sa 20.000,00 kn.