Biootpad čini oko trećinu ukupnog kućnog otpada. Čistoća Dubrovnik d.o.o. u svrhu odvajanja ovog korisnog otpada do sada je podijelila cca 1000 vrtnih kompostera, međutim još uvijek nije pronađen odgovarajući sistem odvajanja i prikupljanja biootpada za one građane koji nemaju vrtove. U iščekivanju najboljeg rješenja kroz projekt „Reciklirajmo zajedno!“ DEŠA – Dubrovnik 04. Lipnja organizirala je radionicu „Blagodati prirodnog enzima“ kojom smo ujedno obilježili Europski tjedan održivog razvoja.Radionice “Blagodati prirodnog enzima” ćemo ponoviti u listopadu na kojima će naši sugrađani moći naučiti kako izraditi vlastiti prirodni enzim te koje su višestruke mogućnosti primjene.