DEŠA je sudjelovala na sjednici Upravnog vijeća Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (PVTR) i na predstavljanju istraživanja provedenog od strane konzultanata „Mladi i nezaposlenost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“ koje će se održati 11.06.2019. naHZZ Dubrovnik.