Danas je članica DEŠE predstavila rezultata ankete koju je provela udruga DEŠA – Dubrovnik u sklopu projekta „Reciklirajmo zajedno!“. Projekt je financirao Grad Dubrovnik UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Temeljni cilj ankete bio je ispitati percepciju naših sugrađana o otpadu odnosno ispitati osobne navike o odvojenom prikupljanju otpada. Na predstavljanje rezultata pozvani su zaposlenici Grad Dubrovnika, članovi Gradskog Vijeća, predstavnici Gradskih Kotara te mediji.

Neodgovoran odnos čovjeka prema okolišu proizlazi iz slabe informiranosti o posljedicama nepravilnog odlaganja i postupanja s otpadom te nedovoljno razvijene ekološke svijesti. Ljudi obacuju svoj otpad misleći da ono ide negdje tamo, daleko od očiju, istina je vrlo jednostavna, sve što bacite vratit će vam, i bit će daleko od očiju ali i u nama jer  nakon što se razgradi u mikroskopske čestice, taloži se u zemlju, ulazi u vode, zrak. U slast!

Ako vas zanima koliko naših sugrađana odvaja otpad, zašto to rade ili ne, koju smo najveću prepreku odvajanju otpada otkrili putem ankete, sigurno će vas zanimati anketa koju je provela udruga DEŠA.

analiza-ankete-reciklirajmo-zajedno-2019

Kako bi razina ekološke svijesti i dobro funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom bilo na prihvatljivom nivou, potrebno je kod ljudi razviti znanje, vještine, motivaciju te ih potaknuti na promjene u ponašanju. To se može postići organizacijom edukacije svih uzrasta i raznih promidžbenih aktivnosti (reklame, letci). Zbog promjene načina razmišljanja čovjeka i njegovog načina postupanja s otpadom, on tada može sagledati posljedice svog negativnog djelovanja te poduzeti potrebne mjere u cilju očuvanja okoliša.

 Kako bismo utjecali na promjenu stavova šire javnosti odlučili smo se kroz ovaj projekt fokusirati na  gradske vijećnike i zaposlenike Grada Dubrovnika, koji će onda vlastitim primjerom odgovornog gospodarenja otpadom utjecati i na širu populaciju Građana.

Hvala svim našim sugrađanima koji su sudjelovali u anketi, rezultate ćemo distribuirati svima na odgovornim mjestima Grada Dubrovnika, a Vi ste slobodni pridružiti nam se u dijeljenju rezultata.

Budite gospodari svoje budućnosti, budite odgovorni gospodari svoga otpada i potaknite druge na primarnu selekciju.