Projektom „DEŠIN model samopomoći“ želimo potaknuti stvaranje i razvoj metoda samopomoći, organiziranje dodatnog obrazovanja i aktivnosti za nezaposlene građane Dubrovačko-neretvanske županije, posebno na otocima, u suglasju s općim ciljem smanjivanja siromaštva i društvene isključenosti.

Projektne aktivnosti provoditi ćemo kroz specifične radionice, okrugle stolove, seminare, tečajeve, gdje će korisnici dobiti:

  • dodatno obrazovanje
  • podizanje samopouzdanja nezaposlenih osoba u ostvarivanju zakonskih i socijalnih prava
  • stvaranje pretpostavki za kvalitetniji društveni život, promicanje angažmana za opće dobro
  • lakše suočavanje sa stvarnošću i svakodnevnim problemima
  • stvaranje socijalnog partnerstva u zajednici

Rezultati ovog projekta također će doprinijeti oživljavanju lokalnog poduzetništva, kao i općem blagostanju stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije, osobito na otocima.

Realizaciju projekta omogućilo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi sa 93.300,00 kn.