Projekt MAMEC Mjere i strategije za uravnoteženost obiteljskog života i rada

logo MAMECDEŠA je partner i u projektu „MAMEC – mjere i strategije za uravnoteženost obiteljskog života i rada”. U projektu sudjeluju četiri europske zemlje (Hrvatska, Italija, Grčka i Španjolska), a cilj je osmišljavanje niza aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju zajednice. Projektne aktivnosti usmjerit će se na poboljšanje osnovnih i kompleksnijih vještina nezaposlenih i zaposlenih majki s inovativnim metodama i perspektivom cjeloživotnog učenja.

Projekt će se provoditi kroz dvije godine s ciljanom skupinom koju čine nezaposlene majke zahvaćene socijalnom isključenošću. Svrha projekta je promovirati suradnju i cjeloživotno učenje razvijajući E-learning tečajeve poduzetništva i lingvističkih sposobnosti. Osim nezaposlenih majki u projektu će sudjelovati i donosioci odluka na lokalnom i regionalnom nivou koji su aktivni u promociji uravnoteženja obiteljskog života i rada majki. Projekt će analizirati iskustva i postignuća različitih zemalja. Na prvom sastanku, održanom u Dubrovniku, izrađen je plan provedbe aktivnosti.

MAMEC project billboard