DEŠA je u procesu realizacije projekta «Lokalni centri razvoja» zajedno sa svojim talijanskim partnerom SVIM iz regije Marche. Ovaj projekt spada u kategoriju razvojnih projekata i sastavni je dio intervencija predviđenih za stabilizaciju, obnovu i razvoj Jadranskih zemalja. Njegova je svrha podučavanje o GIS tehnikama (Global Information System) u svrhu analize postojeće situacije, planiranja održivog razvoja i održivog turizma teritorija, te uporedne zaštite lokalnih bio-raznolikosti, kao i prirodne, kulturne i povijesne baštine.

Cilj projekta je promidžba održivog razvoja lokalnih zajednica kroz jačanje suradnje između javnog i privatnog sektora u Jadranskom području, stvarajući prekogranične lokalne centre. Ovakva suradnja se može smatrati pilot projektom buduće prekogranične suradnje i razvoja. To će omogućiti akterima iz različitih zemalja da rade na istom području koristeći iste izvore kako bi razvili zajednički Plan akcije.

Opći ciljevi:

 • ojačati veze i načine suradnje između svih lokalnih aktera (poslovni, politički, civilno društvo), kako bi se promicali projekti održivog razvitka
 • valoriziranje lokalnih resursa i proizvoda kroz promicanje odgovornog turizma
 • valoriziranje i revitalizacija ruralnih prostora kroz održivi razvoj i promicanje odgovornog turizma

Posebni cilj:

 • definirati održive načine lokalnog razvoja, koji se provode i vrijede na obje strane Jadranskog mora, a koje su prihvaćeni od strane svih lokalnih aktera (poslovni, politički, javni, civilno društvo)

Faze provedbe projekta:

 • Analiza teritorija
 • Određivanje načina vođenja projekta ( DEŠA – Dubrovnik provodi projekt uz podršku Dubrovačko-neretvanske županije i općine Dubrovačko primorje)
 • Kampanja podizanja svijesti (obuka i aktivnosti informiranja)
  • informiranje: organiziranjem sastanaka i seminara u školama na teme o lokalnim bio-raznolikostima, prirodnim bogatstvima i zaštiti teritorija,
  • tečaj obuke za gospodarstvenike lokalnog razvoja kako bi ih se upoznalo sa glavnim europskim tehnikama planiranja, te da bi se odredile projektne radnje, ostvarilo uspješno umrežavanje na njihovim teritorijima,
  • posjeta Regiji Marche, te upoznavanje s načinima održivog razvoja i promidžbe odgovornog turizma u ruralnim dijelovima regije.
 • Planiranje i definiranje lokalnih centara razvoja
 • Elaboriranje lokalnih razvojnih okvira kroz pripremu lokalnih razvojnih planova koji će sadržavati: Analizu zaštite okoliša i SWOT analizu.