loga aci

Projekt „SKALA – nova kulturno turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik“ obuhvaća rekonstrukciju ljetnikovca i uređenje njegova okoliša. U prostoru dvorca planirano je otvaranje muzeja, škole starih zanata, nove suvenirnice kao i radnje u kojoj će se prodavati alati korišteni u renesansnom razdoblju. Cilj je projekta kreiranje nove kulturno-turističke destinacije u Komolcu kako bi se kulturna baština i identitet dubrovačkog područja valorizirali u turističkom i gospodarskom smislu. DEŠA je partner na projektu i to u aktivnostima izrade curriculuma za tradicionalne obrte – stare zanate te izradu studije „Turistička valorizacija kulturne baštine u funkciji održivog lokalnog razvoja”.