Dana 04. i 05.06.2019. godine predstavnice DEŠE  sudjelovale su na partnerskom i intervizijskom sastanku u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji se održao u Šumećanima kod Zagreba.

Na partnerskom sastanku razgovarali smo o odrađenim i predstojećim aktivnostima programa, planovima za treću godinu provedbe programa te pitanjima i izazovima s kojima se susrećemo prilikom pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela i prekršaja.

Drugi dan održan je intervizijski sastanak na kojem smo analizirali slučajeve sa psihološkog i pravnog  aspekta. 

Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”  provodi Ženska soba iz Zagreba, te partnerske organizacije
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.