SSEDAS

COSPE (Cooperazione po lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) je 2015 godine izradio projekt “Socijalna ekonomija i solidarnost kao razvojni pristup održivosti” u Italiji, a aktivnosti će se provoditi u 23 zemlje članice Europske unije, i obuhvatiti 46 teritorija / područja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.454.981 eura.

Glavni cilj projekta je pridonijeti koherentnom i sveobuhvatnom odgovoru na univerzalne izazove iskorjenjivanja siromaštva i održivog razvoja, osiguravajući pristojan život za svakoga do 2030. Kroz 36 mjeseci projekta DEŠA – Dubrovnik će obavijestiti javnost kroz nekoliko na dijalog orjentiranih radionica i događanja, kako bi ojačala kompetencije Razvojnih mreža i mreža socijalne i solidarne ekonomije na 46 teritorija, uzimajući u obzir uloge koju socijalna i solidarna gospodarstva (SSE) mogu igrati u globalnoj borbi protiv siromaštva i promicanju održivog načina življenja.

Očekivani rezultati ovog projekta su kategorizirani u 3 različita odjeljka

Rezultat 1. dobre prakse su razmijenjene između Razvojnih mreža i mreža socijalne i solidarn ekonomije

Rezultat 2 poboljšane su kompetencije europskih nevladinih organizacija i javnih institucija na povezanosti između socijalne i solidarnoe ekonomije i borbe protiv siromaštva

Rezultat 3. Podignuta javna svijest europskih građana o povezanosti između socijalne i solidarne ekonomije i borbi protiv siromaštva počevši od 2015. godine, Europska godina razvoja:

SSEDAS / SUSY internet stranica: kliknite ovdje

SSEDAS / SUSY brosura projekta: kliknite ovdje

Video kroz projekt SUSY: kliknite ovdje