Women Innovators for Social Business in Europe ( WiSE )

Cilj projekta WISE je razvoj, implementacija i procjena eksperimentalnih pedagoških planova na temelju privlačnih i poučnih metodologija e-učenja i zajednica za poticanje razvoja vještina potrebnih da svoje ideje pretvore u socijalna poslovanja. Projekt ispunjava cilj Programa za cjeloživotno učenje programa pridonoseći razvoju EU kao naprednog društva temeljenog na znanju koje kroz cjeloživotno učenje doprinosi socijalnoj koheziji, aktivnom smislu europskog građanstva, interkulturalnom dijalogu, ravnopravnosti spolova i osobnom ispunjenju i pomaže promicanju kreativnosti, konkurentnosti, zapošljivosti i poticanju poduzetničkog duha. Učinak projekta WISE – opsežno raspoređivanje – prema našem saznanju ovaj projekt je prvi takve vrste u EU – pružit će dragocjene eksperimentalne podatke za istraživanje i izvršne edukacije.

Projekt WISE će pružiti ženama znanje i alate kako bi postale društveni inovatori i riješile izazove u njihovoj zajednici. Cilj projekta WISE je razraditi i proširiti integralni Program obuke koji se temelji na najmodernijoj metodologiji i iskustvenom pedagoškom planu sa perspektivom usmjerenom na korisnika, te razvijati interaktivnu e-zajednicu.

Inicijativa polazi od jasne potrebe da stvaramo inovativne ideje u interaktivnoj zajednici koja omogućuje ženama s radnim iskustvom i spremnima za pokretanje društveno-fokusiranih projekata da stvore zamisao i planiraju ih kao učinkovita socijalna poduzeća.

Konkretni ciljevi programa su:

 • promicati znanja o društvenim inovacijama
 • razbiti barijere između znanja i prakse uključivanjem sudionica direktno u socijalne inovacijske projekte
 • stvarati domaće i međunarodne mreže oko socijalne inovacije koje uključuju praktičare, stručnjake i studente iz različitih područja
 • promicati interdisciplinarni i sustavni pristup socijalnoj inovaciji
 • ojačati vodstvo i menadžerske vještine potrebne za uspješne socijalne inovacije.

Očekivani rezultati će biti:

 • Žene inovatori spremne za pokretanje socijalnog poduzetništva
 • Stimulirati domaću i međunarodnu zajednicu da razmjenjuju ideje o socijalnoj inovaciji

Glavni ciljni dionici identificirani za ovaj projekt su slijedeći:

1. Žene kojima je cilj postati poduzetnice/ inovatori u socijalnom poduzetništvu.

Glavna ciljna skupina i korisnik projekta WISE.

2. Postojeća društvena mala i srednja poduzeća.

3. Institucije osposobljavanja i obrazovanja.

Projekt WISE provodi nekoliko sveučilišnih i ne-sveučilišnih partnera u javno-privatnom partnerstvu:

 • ESADE, Business School specijalizirana za poslovno upravljanje i razvoj socijalnih poduzetničkih vještina, Španjolska
 • Sveučilište u St. Gallenu u Švicarskoj
 • Freims OG, Austrija
 • European Sustainability Academy,Grčka
 • Udruga za promicanje socijalnih inovacija Hub Zagreb,Hrvatska
 • DEŠA-Dubrovnik, Hrvatska

Projekt Wise je financiran sredstvima EU kroz program Erasmus+, Lifelong Learning Programme

Projekt Wise je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade RH

Za više informacija o projektu kliknite ovdje.

Web stranica projekta