DEŠA – Dubrovnik je sudjelovala na manifestaciji „Uskrs u Primorju“ koja je održana u subotu 27. ožujka, uoči Cvjetne nedjelje, u dubrovačkim gornjim selima. Kroz ovu manifestaciju prezentirani su tipični specijaliteti, običaji i seoska domaćinstva sela Gromača i Ljubač, a predstavljen je i stari tradicionalni način ženidbe u tim krajevima – Primorska svadba, sa svojim ceremonijalima, živopisnim nošnjama i bogatim nakitom. Cijeloj ovoj festi DEŠA je dala poseban doprinos, udahnuvši život staroj zapuštenoj mlinici u kojoj je organizirala radionice primorskog veza, pletenja pomica i penganja jaja.