Kroz projekt “Jadran, malo poduzetništvo i lokalni razvoj”, DEŠA – Dubrovnik provodi aktivnost mikrokreditiranja. U suradnji sa Dubrovačko – neretvanskom županijom formiran je kreditni program za koji će DEŠA i Županija udružiti sredstva za garantni depozit i subvenciju kamata. Ovo je prvi put da nevladina udruga sredstva iz međunarodnog projekta ulaže kao garantni depozit.

U sklopu ove projektne aktivnosti, DEŠA-Dubrovnik je organizirala prezentaciju rada konzorcija ARTIGIANCREDITO, neprofitnog poslovnog subjekta Regije Toscana, koji povezuje Regiju, poduzetnike i poslovne banke, te posjeduje i razvija metodologiju lokalnog razvoja, a sve u cilju razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Prezentaciju je održao gospodin Gianni Faralli, ekspert konzorcija ARTIGIANCREDITO iz Toscane, koji je zadužen za lokalni razvoj i suradnju među lokalnim institucijama, bankama i malim poduzetnicima. Prezentacija je održana 27.travnja, u prostorijama Gradske vjećnice u Korčuli, te 28. travnja u prostorijama razvojne agencije DUNEA u Dubrovniku.

Prezentaciji u Korčuli nazočilo je 25 predstavnika malih poduzetnika, lokalnih institucija, TZ i banaka. U Dubrovniku, prezentaciji je nazočilo 40 predstavnika banaka, malih poduzetnika, institucija lokalne uprave i samouprave, TZ Grada Dubrovnika i TZ Dubrovačko-neretvanske županije, DCP-a, razvojne agencije DUNEA…

Održavanje ove prezentacije u Dubrovniku i Korčuli imalo je za cilj upoznavanje s uspješnom metodom Toscane u stvaranju poduzetničke kulture kroz različite vidove poticanja i kreditiranja malih poduzetnika, koji čine osnovu talijanskog gospodarstva. Konzorcij ARTIGIANCREDITO je jedan od vodećih subjekata u sferi mikrokreditiranja u Italiji, te vjerujemo da je izlaganje njegovog predstavnika pobudilo interes naših institucija, poduzetnika i banaka, jer ovakav vid kreditiranja i poticanja lokalnog razvoja predstoji i nama u bližoj budućnosti.