Prema akcijskom planu aktivnosti u sklopu projekta Edukacija o zaštiti okoliša na otoku Mljetu, gđe Jany Hansal i M. Weltrusky obišle su 25. 04. 2010. nekoliko lokacija na otoku i fotografirale karakteristične detalje u okolišu.

U ponedjeljak 26. 04. 2010. posjetile su Osnovnu školu Mljet i sa voditeljicom eko-sekcije i eko-grupom obišle okoliš škole te pronašli idealno mjesto za izradu kompostišta u školskom dvorištu. Dogovoreni su novi zadaci i rokovi za provedbu projekta.