uz subvenciju kamatne stope po Projektu “Ruralni turizam”

1. Korisnici kredita mogu biti:

 • fizičke osobe upisane u obrtni registar – obrti,
 • mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu,
 • proizvodne zadruge,
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva ( proizvodnja hrane i/ili prihvat gostiju).

Korisnik kredita odobrena sredstva mora uložiti na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Zakonsko pravo na kredit ne postoji.

2. Namjena kredita:

 • kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata, muzeja,
 • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
 • nabava prijevoznih sredstava,
 • uređenje infrastrukture,
 • proizvodnja autohtonih suvenira na bazi prirodnih sirovina (tekstil, drvo, kamen, staklo, keramika, svila, vuna i dr.),
 • proizvodnja autohtonih gastro- proizvoda i tradicionalnih pripravaka,
 • kupnja sadnica, stada, jata i trajnih nasada,
 • obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja (do 30%).

Krediti se ne odobravaju za slijedeće namjene:

 • kupnju udjela u trgovačkim društvima,
 • ulaganje u kockarnice, igračnice, točionice pića i caffe barove,
 • ulaganje u vrijednosnice,
 • financiranje ekološki neprihvatljivih programa,
 • kupnju zemljišta.

3. Iznos poduzetničkog kredita:

najniži iznos: 35.000,00 kuna
najviši iznos: 100.000,00 kuna

4. Rok otplate kredita:

do 5 godina, uz poček od 1 godine koji nije uključen u rok otplate (u razdoblju počeka kamata se naplaćuje).

5. Rok iskorištenja kredita:

do 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu.

6. Kamatna stopa:

 
Poslovna banka
Kamatna stopa
1.
SG Splitska banka d.d.
3M EURIBOR + 6,5 p.p. godišnje, promjenjiva
2.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
3M EURIBOR + 6,5 p.p. godišnje, promjenjiva
3.
Zagrebačka banka d.d.
3M EURIBOR + 6,5 p.p. godišnje, promjenjiva
4.
Hrvatska poštanska banka d.d.
3M EURIBOR + 6,5 p.p. godišnje, promjenjiva

Dubrovačko-neretvanska županija subvencionira kamatnu stopu u visini 4 p.p. godišnje, fiksno.

7. Naknada banci:

 
Poslovna banka
Naknada banci
1.
SG Splitska banka d.d.
0,8%
2.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
0,8%
3.
Zagrebačka banka d.d.
0,8%
4.
Hrvatska poštanska banka d.d.
1%

8. Otplata kredita:

u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama s dospijećem plaćanja zadnjeg dana u mjesecu za proteklo obračunsko razdoblje.

9. Instrumenti osiguranja:

 • mjenice, bjanko zadužnice, jamci,
 • zasnivanje založnog prava ili prenošenje fiducijarnog prava vlasništva na nekretninama i/ili pokretninama u korist banke, s time da se procjena vrijednosti nekretnine/pokretnine obavlja po ovlaštenom stručnom procjenitelju,
 • osiguranje nekretnina ili pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist banke,
 • garantni depozit,
 • ostali instrumenti osiguranja: bjanko mjenice, zadužnice, garancija HAMAG-a i dr., ako je to neophodno i po zahtjevu banke, u dogovoru s korisnikom kredita.

10. Odobravanje kredita

U skladu s odlukom Povjerenstva za provođenje aktivnosti i dodjelu subvencije banka obavlja konačni odabir poduzetnika, te s njima sklapa ugovor o kreditu.

11. Podnošenje zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za poduzetnički kredit, popis potrebne dokumentacije te sve informacije o kreditnom programu mogu se dobiti:

 1. Dubrovačko-neretvanska županija
  Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo
  Pred Dvorom 1, Dubrovnik
  tel: 351-431, 351-404
  www.edubrovnik.org
 2. DEŠA Dubrovnik
  Frana Supila 8, Dubrovnik
  tel: 420-145
  www.desa-dubrovnik.hr

Zahtjev za poduzetnički kredit podnosi se na adresu:
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo
Povjerenstvo za provođenje aktivnosti i dodjelu subvencija
Pred Dvorom 1, 20 000 DUBROVNIK

12. Trajanje Natječaja
Natječaj je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najduže do 31. prosinca 2010. godine.

dokumentacija