Bilo koji oblik katastrofa, bilo prirodne katastrofe ili pandemija kao što je koronavirus s kojim se svijet trenutno bori, a izazivaju promjenu u fizičkoj i socijalnoj okolini, nažalost povećavaju vjerojatnost za pojavu nasilnog ponašanja u obitelji. Neki stručnjaci navode da ljudi, ukoliko dožive gubitak kontrole nad jednim aspektom svog života, pokušavaju ojačati kontrolu nad nekim drugim, što se poglavito odražava na slučajeve obiteljskog nasilja s obzirom da je jedan od glavnih obilježja obiteljskog nasilja dominacija i uspostava moći nad žrtvom.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u brojnim svjetskim državama došlo je do povećanja broja nasilnog ponašanja u obitelji usred pandemije korona virusa. S obzirom na preporuku da građani ne napuštaju domove zbog moguće zaraze koronavirusom, povećava se rizik partnerskog nasilja. Šansa da će žene  u nasilnim vezama i njihova djeca biti izložena nasilju povećavaju se s obzirom da obitelji provode više vremena zajedno, bez kontakta s drugima te se obitelji istovremeno nose i sa dodatnim stresorima poput mogućeg gubitka posla ili drugih ekonomskih neprilika. Obzirom na preporuku (s kojom se nadasve slažemo i preporučamo) da se ostanu kući, žrtve obiteljskog imaju manje kontakta s obitelji ili prijateljima koje bi im pružile potporu ili zaštitu od nasilja. Nasilnici u vrijeme pandemije i opće izolacije mogu ojačati svoju moć nad žrtvama i povećati kontrolu nad njima te ih onemogućiti u traženju pomoći ili psihosocijalne potpore. Povećava se i rizik za ekonomsko nasilje s obzirom na trenutnu, nepovoljnu ekonomsku situacija. U trenucima kada je svjetska ekonomija na koljenima, žene koje trpe ekonomsko nasilje su dodatno pogođene. Nezaposlenost i smanjenje plaća za žene čija je financijska moć slabija u odnosu na svoje partnere dovodi i pojačava već postojeće ekonomsko nasilje. Smanjena ekonomska moć za žrtve također znači i smanjenje samostalnosti i smanjuje im mogućnost da napuste nasilnu okolinu. Žrtve koje trpe nasilje u vlastitome domu i koje žele izaći iz nasilnih veza se suočavaju s određenim financijskim teškoćama, a koje mogu posebno biti  izražene u vrijeme pandemije.

Tako je zakonodavac propisao da se nasiljem u obitelji podrazumijeva svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog, ali i ekonomskog nasilja. Prema Članku 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji propisuje se da je obiteljsko nasilje: primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda,  tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci, psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost, spolno uznemiravanje,  ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci, zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

I u ovim kriznim vremenima kad ne možete fizički doći do nas, naša podrška žrtvama i svjedocima nije prestala. Ukoliko ste žrtva obiteljskog nasilja ili kaznenih djela i treba vam podrška, možete nam se obratiti telefonski na 020 311 625 ili putem maila.