U sklopu projekta “Mljet – Odise(j)a Mediterranea”, u kojem je DEŠA jedan od partnera, ponosno objavljujemo da smo napravili aplikaciju “Lov na blago” za JUNP Mljet. Dok čekamo goste da se vrate u naš raj, vjerujemo kako će mljetska dječica uživati u aplikaciji. Aplikacija se sastoji od interaktivne karte koja korisnicima prikazuje informacije i zanimljivosti o prirodnim i kulturnim znamenitostima NP Mljet te od njih traži odgovore na pitanja o tim lokacijama. Pitanja su većinom opće znanje o NP Mljet te biljnom i životinjskom svijetu. Odgovori na pitanja se boduju, a cilj igre je sakupiti određen broj bodova te naravno steći nova znanja o ovom zaštićenom području.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.  Glavni cilj projekta je poboljšati i unaprijediti posjetiteljsku infrastrukturu NP Mljet  te obogatiti kvalitetu i brojnost turističkih, edukativnih i rekreativnih sadržaja parka.  Partneri na projektu osim Udruge DEŠA Dubrovnik su  TZ MLJET i HGSS.

Aplikaciju „Lov na blago“ možete preuzeti u Google Play Store-u, na sljedećoj poveznici:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lov_na_blago