Plasticno nije fantasticno! – 2018 (1)Kroz aktivnosti projekta „Plastično nije fantastično!“ koji je DEŠA provodila kroz 2018 godinu u osnovnim i srednjim dubrovačkim školama sudjelovalo je više od 200 djece i mladih. Cilj nam je bio potaknuti naše mlade sugrađane na razmišljanje o opasnosti koju predstavlja plastični otpad za morski svijet i ljudsko zdravlje te ih potaknuti na mijenjanje stavova oko sveopće kulture jednokratnog korištenja i olakog odbacivanja.

Jedna od aktivnosti projekta bila je i projekcija filma “Plastic ocean”. Prikazivanje filma ostvareno je u suradnji sa inicijativom “Za Zlarin bez plastike”, koja nam je ustupila film zaklade Plastic ocean. Film “Plastic ocean” do sada je prikazan u više od 70 zemalja kroz više od 1200 projekcija. U Dubrovniku DEŠA je prikazala film u 3 srednje škole te ga je pogledalo 90-ak mladih, koji su za film rekli da je inspirativan. Potaknuli smo učenike srednje umjetničke škole “Luka Sorkočević” na izradu motivacijskih plakata na temu “Plastično nije fantastično!“, s nestrpljenjem u 2019. iščekujemo njihove radove. Projekt „Plastično nije fantastično!“ financiraju Grad Dubrovnik i Dubrovačko neretvanska županija.

U borbi s plastikom sigurno će nam pomoći vrlo važan korak koji je 19.12.2018 napravila EU (Komisija, Parlament i Vijeće). Naime, postignut je dogovor o smanjenju plastike bez presedana. Zabranjen je čitav niz plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu, poput slamki, pribora za jelo te štapića za uši, kao i oko potpune zabrane plastičnih šalica i spremnika za hranu izrađenih od ekspandiranog polistirena (stiropora).

Osim zabrane jednokratne plastike ova Direktiva također uključuje proviziju za čišćenje i zbrinjavanje opušaka od cigareta od strane duhanske industrije (u skladu s načelom “onečišćivač plaća”), ciljeve prikupljanja boca za piće te zahtjev za redizajnom čepova na bocama za piće kojim bi se čepovi učvrstili za boce. Također, dodaje i nacionalne ciljeve smanjenja potrošnje plastičnih šalica i spremnika za hranu, potpunu zabranu oxo-razgradive plastike, koja se često navodi kao biorazgradiva, no u stvarnosti se samo brže fragmentira u mikroplastiku. Direktiva će stupiti na snagu u proljeće 2021. godine.

Krajnje je vrijeme mijenjanje stavova oko sveopće kulture jednokratnog korištenja i olakog odbacivanja, a ovaj dogovor utire put od plastičnog doba u kojem se danas nalazimo do doba bolje dizajniranih proizvoda, više inovacija, te u konačnici doba čistijeg planeta.

Tema opasnosti plastike i borba protiv jednokratne plastike je bitna, tiče se svih nas, te bez obzira što sa 31.12.2018. DEŠA završava s projektom „Plastično nije fantastično!“ ovim putem pozivamo sve zainteresirane škole da nam se slobodno jave ukoliko žele prikazivanje filma „Plastic ocean“ u njihovoj školi u 2019.

Plasticno nije fantasticno! – 2018 (2) Plasticno nije fantasticno! – 2018 (3) Plasticno nije fantasticno! – 2018 (4)