DEŠA – Dubrovnik je predstavila svoje aktivnosti te projekt „Pod budnim okom volontera“ na sastanaku TRIO predsjedništva (EPSCO TRIO Ministerial Meeting (Romania – Finland – Croatia)

The European Social Fund and employment, social and demographic priorities), koje se održalo 23. i 24. travnja 2018. godine u Dubrovniku. DEŠA je primjer dobre prakse u korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda s dubrovačkog područja te smo prisutnim domaćim i stranim ministrima prezentirali projeke koje provodimo iz ESF tijekom 2018 godine.

Dubrovnik1 Dubrovnik_7