domine predavanje slika 2 25.4.Udruga Domine iz Splita održala je u srijedu, 25.04. u prostorima DEŠE Dubrovnik predavanje na temu „Standardizacija praćenja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“. Tom prilikom upoznali su nazočne o statističkim podacima vezanima za obiteljsko nasilje – broj prekršaja iz područja obiteljskog nasilja te broj kaznenih djela obiteljskog nasilja. Također su ukazali na trend „brutalizacije“ nasilja u obitelji odnosno porasta broja kaznenih djela obiteljskog nasilja u odnosu na prekršaje obiteljskog nasilja. Govorilo se i o diskrepanciji podataka ovisno o instituciji te kako je potrebno kreirati standardizirani nacionalni okvir prikupljanja podataka vezanih za obiteljska nasilje, a koji bi potom doprinijeli boljem razumijevanju problema i traženju najboljih rješenja kao i preventivnih aktivnosti.

Predavanje se održalo u okviru projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“ čiji je nositelj udruga Domine, a DEŠA je jedan od partnera u projektu. Ovo je jedno u nizu predavanja koje je održala udruga Domine kako bi stručnoj, ali i široj javnosti prenijeli znanja iz područja prevencije i zaštite žrtava obiteljskog nasilja.

domine predavanje slika 1 25.04.

Inače, ovakvo i slična predavanje doprinose jačanju kapaciteta DEŠINOG tima angažiranog u provođenju projekta „Mreža podrške i suradnje za žrtve kaznenih djela“. Radi se o trogodišnjem projektu čiji je nositelj Ženska soba, DEŠA je jedna od deset partnerskih organizacija, a projekt je financiran sredstvima Ministarstva pravosuđa. Partnerske organizacije pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje podrške žrtvama i svjedocima. Takva pomoć i podrška podrazumijeva emocionalnu podršku, pružanje općih i praktičnih informacija, pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći kao i pratnju žrtvi i svjedoku na sud, ali i druge relevantne institucije. Nerijetko, žrtve koje se DEŠI obraćaju su upravo žrtve obiteljskog nasilja, stoga je tema današnjeg predavanja značajna za stručnog usavršavanja DEŠINOG tima koji pruža podršku žrtvama i svjedocima.