Medunarodnom sastanku u Lisabonu - projekt SILVIAPredstavnice DEŠE sudjelovale su na Međunarodnom sastanku u Lisabonu u okviru projekta SILVIA, u periodu od 16. do 22. travnja 2018. Cilj sastanka je predstaviti razne metode učenja namijenjene marginaliziranim skupinama te potaknuti raspravu i razmjenu iskustava na temu ljudskih prava, posebice zenskih prava, te relevantnih zakona u svakoj od partnerskih zemalja (Švedska, Italija, Turska, Hrvatska, Portugal i Francuska). Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+, Life long learning, financiranog od EU.