Mjesec: veljača 2017.

Lokalni trening Students today – SUSY.

Za strane studente koji će ovaj semestar boraviti na Sveučilištu u Dubrovniku smo u utorak, 21. veljače održali lokalni trening Students today, social entrepreneurs tomorrow. Trening je održan u sklopu projekta SUSY. Studentima smo približili pojam socijalne i solidarne ekonomije […]

Predstavljanje DESE studentima

Predstavnice DEŠE – Dubrovnik predstavile su 09. veljače 2017. rad udruge i project SUSY stranim studentima koji će ovaj semestar provesti na Sveučilištu u Dubrovniku u sklopu Erasmus+ programa. Naime, Sveučilište nastoji studente za vrijeme njihovog boravka u Dubrovniku što […]

Psihosocijalna podrška žrtvama i svjedocima

Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela predstavljanjem projekta „Psihosocijalna podrška žrtvama i svjedocima na području Dubrovačko neretvanske županije“ – ZIP Danas, 22. veljače je Europski dan žrtava kaznenih djela. Godišnje se na prostoru Hrvatske prijavi i do 80.000 kaznenih dijela, […]

Edukacija za OCD-e

DEŠA – Dubrovnik je sudjelovala na specijaliziranoj edukaciji za OCD-e koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela koja je održana 26. do 28. siječnja 2017. godine u Donjoj Stubici, u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna […]

Dan ljute naranče 2017

Dubrovnik, 2. veljače 2017. Zahvala na sudjelovanju u humanitarnoj akciji Dan ljute naranče 2017. Poštovani, udruge DEŠA – Dubrovnik i Dubrovačka naranča humanitarnom su manifestacijom Dan ljute naranče, održanom danas ispred Sponze, za Društvo distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize […]