Dan: 23. veljače 2017.

Lokalni trening Students today – SUSY.

Za strane studente koji će ovaj semestar boraviti na Sveučilištu u Dubrovniku smo u utorak, 21. veljače održali lokalni trening Students today, social entrepreneurs tomorrow. Trening je održan u sklopu projekta SUSY. Studentima smo približili pojam socijalne i solidarne ekonomije […]

Predstavljanje DESE studentima

Predstavnice DEŠE – Dubrovnik predstavile su 09. veljače 2017. rad udruge i project SUSY stranim studentima koji će ovaj semestar provesti na Sveučilištu u Dubrovniku u sklopu Erasmus+ programa. Naime, Sveučilište nastoji studente za vrijeme njihovog boravka u Dubrovniku što […]