Vijeće civilnog društva Grada Dubrovnika i Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika su organizirali Dan otvorenih vrata udruga Grada Dubrovnika u subotu, 29. Lipnja 2013 . Deša Dubrovnik je predstavile svoje aktivnosti na štandovima na šetnici kao i ostale udruge grada Dubrovnika. Predstavljajući dubrovačke udruge građanima i posjetiteljima, Vijeće civilnog društva Grada Dubrovnika je obilježilo i ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju.

dan udruga 2013