Nositelj projekta je DEŠA, a partneri na projektu su: Caritas Dubrovačke biskupije i Feniks – Udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji. Projekt je financijski podržan od strane Grada Dubrovnika.

Opći cilj: 

  • Stvaranje povoljnog okruženja za osnaživanje i djelovanje civilnog društva u području razvoja izvaninstitucionalnih programa skrbi. 

Specifični ciljevi : 

  • Osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva u području skrbi o obitelji i žrtvama nasilja u obitelji organiziranjem preventivnih i savjetodavno – terapijskih aktivnosti i dr. oblika i programa pomoći  i podrške obiteljima u kojima je prisutno nasilje.
  • Stvaranje preduvjeta za predlaganje novih programa i mjera kroz provedbu istraživanja te izradu Mrežne dokumentacije

Aktivnosti projekta :

  • Koordinacija projekta
  • Pružanje podrške i pomoći žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji
  • Razvojne, edukativno, iskustvene , psihodramske radionice
  • Ažuriranje i izrada Mrežne dokumentacije
  • Istraživanje : „Zaštita prava i potreba žrtava nasilja u obitelji“
  • Tisak i distribucija Smjernica za zaštitu žrtava nasilja u obitelji