Studenti američkog fakulteta George Mason, ogranak Koreja na svom studijskom putovanju kroz EU i zemlje Balkana posjetili su i DEŠU. Studenti su polaznici studijskog tečaja u inozemstvu na temu: Razvoj demokracije nakon sukoba na području balkana. Upoznali smo ih sa našim djelovanjem u području dodatnog obrazovanja, očuvanja kulturne i prirodne baštine, ljudskih prava, podrške žrtvama i svjedocima te međunarodne suradnje.