U DEŠI su 10.06. boravili predstavnici Američko-hrvatskog kongresa, koji su se upoznali sa radom DEŠE. U prijateljskom ozračju evocirane su uspomene na dane stvaranja udruge DEŠA u ratnim godinama  i teškim vremenima za našu domovinu. DEŠA je dobila priznanje za svoj dosadašnji rad i suradnju sa Američko – hrvatskim kongresom.