DEŠA – Dubrovnik je sa izlaganjem „Zaštita žrtava i svjedoka u kaznenim postupcima“ sudjelovala na I. modulu multisektorske edukacije za stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji na području DNŽ, a koju je organizirala DNŽ 26. i 27. rujna u Dubrovniku u sklopu projekta: „Josipov dom“.

Tema prvog modula je Uvod u nasilje u obitelji te osim DEŠE sudionici i govornici na edukaciji bili su stručnjaci iz policije, stručni suradnici na sudu, predstavnici socijalne skrbi, obrazovanja i organizacija civilnog društva, kao i predstavnici Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Dubrovačko – neretvanske županije.

Predstavnice DEŠE su na edukaciji kroz prezentaciju predstavile bogato iskustvo DEŠE u pružanju podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela na temu: „Zaštita žrtava i svjedoka u kaznenim postupcima“.

Predstavili smo sve DEŠINE projekte kojima pružamo usluge žrtvama i svjedocima kaznenih djela, kao i prekršaja nasilja u obitelji. Osvrnuli smo se na područje prava žrtava, svjedoka i oštećenika u kaznenom postupku i način na koji naši korisnici mogu ostvariti ta prava te besplatnu pravnu pomoć, kao i na novčanu naknadu.

Zaključili smo da su ovakve edukacije potrebne među stručnjacima koji rade u području podrške žrtvama i svjedocima te da je iznimno važno da dionici u našoj lokalnoj zajednici surađuju na pojedinačnim slučajevima i na unaprjeđenju usluga koje pružamo korisnicima.