U sklopu projekta »U mojoj školi otpadom se gospodari« kroz aktivnost »Dan D za otpad« proveli smo procjenu otpada u OŠ Ivana Gundulića.

U aktivnosti Dan D za otpad sudjelovala je cijela školska zajednica te su dobili podatke za daljnje pametno planiranje postupanja s otpadom.

Osim toga osviješteni o količini otpada te mjestu nastanka otpada, bit će spremni djelovati i provesti akcijske planove za upravljanje gospodarenjem otpadom. Nakon provedene procjene otpada, radna skupina primjenila je uvide stečene iz revizije otpada: što i koliko se baca, način na koji se baca i gdje, te je osmislla akcijski plan gospodarenja otpadom u školi.

Cilj je povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada, ali i smanjiti količinu otpada koji proizvode. Dizajnirajući učinkovitiji program za otpad i recikliranje, škola ili bilo koja druga javna ustanova može povećati količinu reciklabilnih materijala, što smanjuje onečišćenje zraka i vode, čuva prirodne resurse, doprinosi smanjenju djelovanja klimatskih promjena i poboljšanju zdravlja i kvalitete života građana


Nakon završetka projekta, škola osnažena novim alatima i znanjem uspješno gospodari otpadom nastalim u školi te uvodi nova rješenja za smanjenje otpada, ističe se u Županiji kao primjer dobre prakse “Nulte tolerancije na otpad” te dijeli svoja iskustva s drugim odgojnim i obrazovnim institucijama. materijali nastali kroz projekt besplatno se mogu skinuti na stranicama škole i udruge.

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provodimo ga u partnerstvu sa OŠ Ivana Gundulića Dubrovnik.