Nakon što su jučer 16.05.2022. održali radni sastanak u PU DNŽ delegacija policijskih službenika iz Kanade, danas 17.05.2022 došla je u službeni posjet DEŠI.
Policijski službenici su trenutno na studijskom putovanju u Hrvatskoj te je tema njihovog putovanja vezana uz policijske prakse i budućnost policijskog posla.
Neke od tema koje su policijski službenici htjeli istražiti tiču se policije u zajednici te postupanja u slučajevima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Iz tog razloga posjetili su DEŠU.
Razgovarali smo o sličnostima i razlikama između kanadskog i hrvatskog sustava. Predstavili smo im usluge koje DEŠA pruža svojim korisnicima, suradnju koju ostvarujemo s našim lokalnim dionicima te praktične primjere rada s korisnicima, posebice prilikom pratnje na policiju, sud i druge institucije. Zaključili smo da malim, ali bitnim koracima idemo ka izgradnji boljeg sustava podrške žrtvama nasilja, posebice žrtvama nasilja u obitelji.


Naši gosti prepoznaju organizacije civilnog društva kao vrijedne partnere u zajednici za izgradnju boljeg sustava podrške žrtvama svih kaznenih djela.
Edukacijom, povezivanjem i suradnjom svih aktera u našim lokalnim zajednicama možemo postići da se na vrijeme prepozna i suzbije nasilja, a kada se nasilje već dogodi, da se žrtvama osigura cjelokupna podrška koja postoji.
Veliko hvala Kanadskoj ambasadi na uvažavanju našeg dugogodišnjeg rada, kao i prilici da realiziramo ovaj susret i razmjenu bogatog iskustva u svrhu unapređivanja postupanja sa žrtvama i svjedocima