Predstavnica DEŠE sudjelovala je na Nacionalnoj konferenciju pod nazivom „Važnost umrežavanja i standardizacije u postupanju svih pružatelja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja“ koju su organizirali Victim Support Europe i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima uz podršku Ministarstva pravosuđa i Europske komisije. Cilj održavanja Nacionalne konferencije bio je predstavljanje dosadašnjih postignuća i poduzetih mjera na području promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja s posebnim naglaskom na važnost umrežavanja i standardizacije rada svih dionika sustava podrške žrtvama i svjedocima. Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje i razmjenu iskustava predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja.