Web n Work - potpisivanjeDEŠA – Dubrovnik je potpisala ugovor za provedbu projekta „Web and work “ po pozivu „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ koje je održano u Hotelu Esplanada u Zagrebu, 26. ožujka 2019. godine. Ugovore je korisnicima svečano uručio ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić te ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

Projektom Web ‘n’ Work DEŠA će uspostaviti e-learning platformu na kojoj će korisnici projekta moći kontinuirano pregledavati edukacijske materijale, on line tečajeve, videa, prezentacije i dokumente koji će im pomoći pri usvajanju novih znanja i vještina u svrhu samozapošljavanja i jačanja kompetencija na tržištu rada. Projekt će se provoditi na području Dubrovačko neretvanske županije u partnerstvu sa Lokalnom akcijskom grupom „LAG 5“. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda.