Poziv na dostavu ponuda

Referenca nabave npr. JP 1 2019

14.02.2019.

Poštovani gospodine / gospođo,

Predmet: POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA Izrada android aplikacije Lov na blago

DEŠA – Dubrovnik vas poziva da podnesete ponudu za Izradu android aplikacije Lov na blago

U prilogu se nalaze dokumenti koji su sastavni dio dokumentacije:

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati slijedeće:

  • Popunjen ponudbeni list (prilog 1)
  • Financijska ponuda popunjena u skladu s Opisom predmeta nabave u obrascu Troškovnika (prilog 2)
  • Potpisana izjava ponuditelja (prilog 3)

Molimo, pošaljite svoju ponudu potpisanu i ovjerenu pečatom na sljedeću adresu info@desa-dubrovnik.hr, najkasnije do 25.02.2019.

Ponuda zaprimljena nakon isteka roka se neće uzimati u razmatranje.

Odbor za ocjenjivanje će izabrati tehnički prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom.

PREDMET NABAVE

Za potrebe provedbe projekta MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA, koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mjeru 6c2, DEŠA – Dubrovnik nabavlja uslugu Izrade android aplikacije Lov na blago.

OPIS POSLA ili TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Od ponuditelja se očekuje sljedeće:

1. Izrada android aplikacije Lov na Blago

Android aplikacija će sadržavati turistički vodič i zabavnu edukativnu igru Lov na blago.

Turistički vodič – interaktivna karta koja sadrži lokacije svih prirodnih i kulturnih znamenitosti parka s njihovim opisnim karakteristikama. Karta nadalje sadrži lokacije na kojima turisti mogu obavljati određene rekreativne aktivnosti (s opisom aktivnosti, ograničenjima, cijenama, potrebnom opremom itd.). Za posjetitelje koje ne žele koristiti turističke usluge vođenja kroz NP, aplikacija bi nudila opciju virtualnog turističkog vođenja, s mogućnostima odabira nekoliko vrsta vođenja. Virtualni vodič usmjeravao bi posjetitelje na karti prema rasporedu kao kod standardnog stvarnog vođenja tura, osim što bi objašnjenja bila napisana, a ne izgovorena.

Edukativna igra lova na blago – bila bi namijenjena djeci, s mogućnošću namjene i za odrasle. Sadržavala bi listu tragova, najbliži bi bili na vrhu liste, a klikom na njih, posjetitelj može pročitati više o njemu. Klik na trag ujedno nudi lokaciju novog traga do koje posjetitelj može otići i otkriti što se tamo nalazi. Mogući tragovi kroz aplikaciju bi bili biljni svijet, životinjski svijet, ekosustavi i staništa, geologija i geomorfologija te kultura.

Aplikaciju je potrebno dizajnirati tako da bude dovoljno mala za instalaciju na licu mjesta te bi sadržavala višejezičnu opciju (engleski, njemački, talijanski i češki).obavezno je osigurati razvoj i testiranje aplikacije, registriranje na Google play-u.

NAPOMENE:

Aplikacija mora sadržavati sve EU standarde vidljivosti te se dizajn mora odobriti od strane Korisnika prije nego se krene sa korištenjem.

LOKACIJA I TRAJANJE

Datum početka: 01. ožujka 2019.

Datum završetka zadatka : 30. studenog 2019.

Lokacija: Dubrovnik

PLAĆANJE

Pružatelj usluga će ispostaviti račun Naručitelju usluga po završetku obavljenog zadatka, s tim da će plaćanje biti u tri rate. Prije plaćanja svake rate ponuditelj će se obvezati dostaviti izvještaj o trenutnoj fazi razvoja aplikacije.

S poštovanjem,

Ana Cvjetković

Izvršna direktorica DEŠA – Dubrovnik

Logo_Unione_europea