Početkom listopada DEŠA – Dubrovnik kroz projekt „Mljet – Odise(j)a mediteranea“  čiji je nositelj Nacionalni park Mljet, započela je sa radionicama za podizanje ekološke svijesti  lokalnog stanovništva  – Korištenje otočnih resursa za održivu budućnost.  Kroz dobno prilagođene edukativne i interaktivne radionice „Mislim, dakle recikliram“ učenice i učenici osnovne škole i područne škole na Mljetu upoznali su se sa problemima neodgovornog odlaganja otpada, načinima očuvanja i posljedicama zanemarivanja okoliša, primarnom selekcijom te ih se potaknulo na odvajanje otpada u razredu.

Mljet – Odise(j)a mediteranea (1) Mljet – Odise(j)a mediteranea (2) Mljet – Odise(j)a mediteranea (3) Mljet – Odise(j)a mediteranea (4) Mljet – Odise(j)a mediteranea (5) Mljet – Odise(j)a mediteranea (6) Mljet – Odise(j)a mediteranea (7) Mljet – Odise(j)a mediteranea (8) Mljet – Odise(j)a mediteranea (9) Mljet – Odise(j)a mediteranea (10) Mljet – Odise(j)a mediteranea (11) Mljet – Odise(j)a mediteranea (12) Mljet – Odise(j)a mediteranea (13)