Predstavnice DEŠE održale su u petak, 14. rujna sastanak s načelnikom Policijske postaje Metković, Zlatkom Bubalom kako bi predstavile aktivnosti projekta Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela te širili vidljivost Mreže.

Cilj je sastanka bio predstavljanje aktivnosti projekta Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela te širenje vidljivosti Mreže i informacija o dostupnosti podrške žrtvama  i svjedocima, a što je u konačnici važno kako bi se povećao broj pruženih podrški stanovnicima Metkovića i okolnog područja. Načelnik je upoznat sa radom sustava podrške žrtvama i svjedocima, sa obavezama Republike Hrvatske sukladno Direktivi 2012/29/EU te sa činjenicom da je  DEŠA organizacija koja na području Dubrovačko neretvanske županije pruža podršku. Načelnik podržava rad Mreže i smatra da je  potrebno osigurati podršku  žrtvama i svjedocima  kaznenih djela.

DEŠA je jedna od deset partnerskih organizacija  civilnog društva koje su članice Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, trogodišnjeg programa financiranog sredstvima Ministarstva pravosuđa. U okviru istoimenog programa žrtvama i svjedocima pružamo emocionalnu podršku,  psihosocijalnu pomoć i savjetovanje, informacije o pravima te praktične i tehničke informacije.

Podsjećamo, podršku pružamo građanima čitave Dubrovačko-neretvanske županije.  Možete nas nazvati radnim danom na broj 020 311 625 u vremenu od 8 do 16 sati.