NZZRCDPredstavnice DEŠE sudjelovale su u Zadru 13.-14.9. na godišnjem sastanku Hrvatske mreže za suradnju na Euro – Mediteranu. Na sastanku se govorilo o dosadašnjim aktivnostima članica te su se predlagale teme i prioriteti za provedbu budućih programa suradnje.