volonturizam-logoDEŠA – Dubrovnik je sudjelovala na drugom modularnom treningu „Volonturizam – inovacija u zajednici! Od inercije do inspiracije u kreiranju turističkog proizvoda/doživljaja“ koji je održan u Bečićima, Crna Gora, 11.-13. travnja 2017.godine kroz projekt “Otvorite svoje granice za pustolovine i nove mogućnsoti putovanja”. Projekt je financiran u sklopu EU prekograničnog IPA komponenta II, programa za Hrvatsku i Crnu Goru 2012-2013, a provodi ga Udruga „MI“- Split, Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai, Udruga hrvatskih putničkih agencija, Asocijacija za demokratski prosperitet “ZID” i Općina Herceg Novi u Crnoj Gori.