Ravnopravnost spolovaDEŠA – Dubrovnik je sudjelovala na okruglom stolu „Kako ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske dopuste utječe na ravnopravno natjecanje žena i muškaraca na tržištu rada?“ koji se održao 08.03.2017. u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova DNŽ i udruge poslovnih žena Krug Dubrovnik, a povodom Međunarodnog dana žena. Razgovaralo se o tome koliko su žene, a u praktičnoj stvarnosti i otac i majka, upoznati sa svojim pravima i u kojoj mjeri im poslodavci, bilo u privatnom ili javnom sektoru, omogućuju korištenje prava prema zakonu o rodiljnim i roditeljskim dopustima.