sudnicaDešin tim volontera sudjelovao je na Temeljnoj edukaciji volontera za podršku žrtvama i svjedocima koja je održana u Kninu 6. i 7. ožujka 2017.

Predavanje je održala Dragana Marina, voditeljica Odjela za pružanje podrške žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Zadru.

Na edukaciji je predstavljen sustav podrške žrtvama i svjedocima koji čine Ministarstvo pravosuđa-Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima, Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima i nevladine organizacije.

Cilj edukacije bio je predstaviti sam sustav podrške te podučiti volontere osnovnim znanjima te praktičnim i tehničkim vještinama koje će primjenjivati u radu s korisnicima sustava podrške.